Kanonjolla Øster-Riisøer 3, levende historie 200 år etter.

Fregatten Najadens dødskamp i Lyngør havn 1812, og innsatsen til mannskapene, på de 5 små kanonbåtene fra Risør-divisjonen. Er bakgrunnen til at Øster-Riisøer 3 ble bygget.

Divisjonens innsats, hindret to av våre brigger, «Kiel» og «Lolland», å ende, som engelsk krigsbytte. Dermed også de 133 mann som var om bord, fra å havne i engelsk fangenskap..

Under fredsbruddet 1807 til 1814, ble det langs hele kysten satt ut en kjede av kystbevoktere. De skulle varsle om fienden truet. Bevoktningen av den åpne havstrekningen mellom Lyngør og Portør, gjorde at de seilende, kunne føle seg trygge under overfarten og raskt søke havn om fare truet.

Øster Riisøer 3 og de optiske telegrafer, er en gjenskaping for å vekke den historiske nysgjerrigheten, rundt den dramatiske tidsepoken.

Med det danske Tøyhusmuseets ja, til å låne oss den 2,2 tonn tunge Güstmayerkanonen fra 1794. Norsk Telemuseums ja, til og å få gjenreist, signalsystemet. Marinemuseets ja, slik at beholdningen av tidsriktig bekledning til matrosene kunne økes. Gjør at er vi kommet lagt på vei, med å kunne åpne et lite tidsvindu fra 1812 i 2012.

Men fartøy og alarmsystem, er alene kun en kulisse. Det er først når vi har mennesker i tidsriktig bekledning, at illusjonen og vinduet åpner seg.

For på den måten å gjennomføre foreningens målsetting: ”Gjennom aktiv bruk, fremme kunnskap om den tidsepoke kanonjolla opererte i”.

Se mer om kanonjolla Øster Riisøer 3 her på Facebook: